home Uncategorized Gode råd om miljøanalyser

Gode råd om miljøanalyser

Der kan være flere forskellige grunde til at få foretaget en miljøanalyse. En anledning kan være køb eller salg af fast ejendom, undersøgelse af byggegrund eller forureningsuheld. Ved køb og salg af ejendomme, kan det være relevant at få foretaget en miljøanalyse for at afklare, om der er nogle potentielle problemer med den grund man køber. Hvis det skulle vise sig at man har kig på en ejendom, hvor grunden af den ene eller den anden årsag er forurenet, kan det blive en bekostelig affære, hvis myndighederne stiller krav om at forureningen skal fjernes. En undersøgelse af huset, kan også vise sig at være nyttig, idet den kan afdække eventuelle forekomster af skimmelsvamp i bygningen. I forbindelse med nybyggeri, er det nødvendigt at få foretaget miljø analyser for at få tilladelse til at bygge på grunden, der er mange ting, der skal undersøges når der skal bygges på en grund. Først og fremmest skal man sikre sig at det er god fast jord og at der ikke er risiko for oversvømmelser i området. Indimellem kan det være en fordel at få foretaget en geoteknisk undersøgelse sammen med miljøundersøgelsen for at få en grundig vurdering af f.eks. en byggegrund.

Miljøanalyse i byggeprocessen

Har man købt en grund, med et hus, der skal rives ned, er der særlig grund til at få undersøgt grunden og bygningen inden man går i gang. I 2013 blev der vedtaget krav om at der skal foretages en risikovurdering af byggematerialernes indhold af miljøfarlige stoffer inden ombygning eller nedrivning. I praksis har der i flere perioder været anvendt en del miljøfarlige stoffer og man vil derfor typisk først vurdere om huset er opført i en periode, hvor man anvendte f.eks. asbest, tungmetaller eller PCB. En del af stofferne har været anvendt helt op i 1980’erne. Hvis bygningen falder i risikogruppen, skal der udtages prøver til analyse for at afgøre, hvordan de nedrevne materialer skal håndteres ved bortskaffelse. Hvis man har at gøre med forurenet affald, kan det være væsentligt dyrere at komme af med, ligesom der skal en sortering til alt efter graden af forurening.

Vælg din samarbejdspartner med omhu

Når du står og skal beslutte, hvordan du skal gå videre med projektet om at nedrive et gammelt hus, eller bygge på en grund, som du ikke kender forureningsgraden af, er det alfa og omega at vælge en professionel samarbejdspartner, med erfaring på området. Der er en lang proces fra idé til færdig bolig, og når man taler om byggeprocessen, er det i virkeligheden en lang periode med mange trin, der skal gøres i den rigtige rækkefølge for at undgå de faldgruber der kan være i processen. Der findes en lang række af virksomheder, der udfører miljøanalyser. Det er vigtigt at se på om virksomheden benytter en akkrediteret laboratorie, og ligeledes kan det være en fordel med flere forskellige kompetencer i virksomheden, så du ud over analysen kan få foretaget eventuelle udbedringer i forbindelse med opgaven. Hos Dansk Miljøanalyse får du en samarbejdspartner med stor erfaring indenfor byggeri og miljøanalyser. Det primære fokus er på nedrivning og ombygning af eksisterende bygninger.